برچسب: علوم انسانی

مهارت و یافتن شغل

مهارت و یافتن شغل

مهارت چیست؟ زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه مستمر مهارت‌ها باشد تا قادر شوند با سرعت تغییر، ...

مهارت متقاعدسازی

مهارت متقاعدسازی

اشتباه نکنید! متقاعدسازی نه کلاه‌برداری است و نه هیبنوتیزم! تصور کنید دوست بسیار با استعدادی دارید و مطمئن هستید اگر ...

مهارت تیم سازی

مهارت تیم سازی

تیم سازی فرآیند تبدیل گروهی از کارمندان مشارکت کننده به یک تیم منسجم است – گروهی از افراد که با ...